Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Modernisering Ziektewet

UWV voert de Ziektewet uit voor mensen die geen dienstverband meer hebben en als gevolg van ziekte niet in staat zijn om te werken. Voor deze groep werknemers zonder werkgever (onder meer uitzendkrachten, zieke WW’ers en mensen van wie het arbeidscontract afloopt tijdens de ziekte) is de Ziektewet bedoeld als vangnet. UWV vervult voor hen de rol van arbodienst. De wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) heeft tot doel om de werkhervatting van zieke werknemers zonder werkgever te stimuleren, langdurig ziekteverzuim terug te dringen en zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen met Ziektewetuitkering in de WIA terechtkomen.

Het programma Modernisering Ziektewet richt zich UWV-breed op de invoering van de wet BeZaVa. UWV is nauw betrokken bij de invoering van de maatregelen die voortvloeien uit deze wet. We hebben onze medewerkers voor de uitvoering van deze maatregelen opgeleid en een structurele sturing ingericht met aandacht voor handhaving.

Een aantal BeZaVa-maatregelen is per 1 januari 2013 ingevoerd:

  • UWV heeft de mogelijkheid gekregen om voor de werkhervatting van mensen met een Ziektewetuitkering (ook wel vangnetters genoemd) convenanten met werkgevers en sectoren af te sluiten. Met de Algemene Bond uitzendondernemingen (ABU) is per 1 januari 2013 een convenant afgesloten om zieke uitzendkrachten sneller terug te begeleiden naar (passend) werk.
  • Werkgevers die een vangnetter een kans willen geven, kunnen een proefplaatsing aanvragen. Gedurende de periode van de proefplaatsing betaalt UWV de uitkering door. De maximale duur van de proefplaatsing is nu verlengd van 3 naar 6 maanden.
  • UWV gaat na 52 weken ziekte een eerstejaars Ziektewetbeoordeling uitvoeren. Als bij deze beoordeling wordt vastgesteld dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, vervalt het recht op de Ziektewetuitkering. Daarbij geldt een uitlooptermijn van 1 maand. Deze laatste maatregel geldt voor alle klanten met een Ziektewetuitkering die op of na 1 januari 2013 ziek zijn geworden. Zij worden vanaf de 44e week van hun ziekte opgeroepen voor een eerstejaars Ziektewetbeoordeling.

Een deel van de maatregelen waarin BeZaVa voorzag (een strengere arbeidsverledeneis en uitkeringsverlaging voor orgaandonoren en vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling) gaat niet door als gevolg van het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners eerder dit jaar hebben afgesloten. Na overleg met het ministerie is gestart met het terugdraaien van de al ingezette activiteiten. De voorbereidingen voor de invoering van de premiedifferentiatie per 1 januari 2014 lopen op schema.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Voorkomen van instroom in de WIA in 2013

Voorkomen van instroom in de WIA in 2013

Voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel laat zien onder andere hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Lees verder