Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 135 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Ontwikkeling WW

Na een explosieve groei in 2009 en een lichte daling in 2010 is het aantal WW-uitkeringen sinds de laatste maanden van 2011 gestegen tot een recordhoogte. De tabel toont de ontwikkeling.

Ontwikkeling WIA

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in 2012 met bijna 23.400 gestegen tot 161.700; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Ontwikkeling WAO

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in 2012 met 37.300 gedaald tot 406.200. De totale uitstroom was 39.900. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Ontwikkeling Wajong

De totale instroom in de Wajong (oud en nieuw) was in 2012 6,1 procent lager dan in 2011. Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wajong in 2010 daalde de instroom, na jaren van groei, in 2011 voor het eerst.

Ontwikkeling WAZ

Het aantal WAZ-uitkeringsgerechtigden is in 2012 met 23.500 verder gedaald tot 22.500. De tabel toont de daling sinds 2003.

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

In 2012 zijn 260.400 Ziektewet-uitkeringen toegekend. De tabel toont hoeveel Ziektewet-uitkeringen sinds 2003 zijn toegekend aan uitzendkrachten, werklozen en overige doelgroepen.

Ontwikkeling Wazo

In 2012 hebben we 145.000 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend, dat is iets meer dan in 2011 (144.900). De tabel toont de volumeontwikkeling van de Wazo.

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,3 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2012 ontvingen.

Tijdigheid eerste betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Overtredingen inlichtingenplicht 2012

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht elke verandering in hun situatie door te geven die van belang kan zijn voor hun uitkering. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2012.