Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 79 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Fraudes met medische diagnoses in 2013

Vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses herbeoordeelt UWV 131 toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tot en met augustus zijn 127 zaken afgerond.

Strengere aanpak Ziektewetklanten die niet op spreekuur verschijnen in 2013

We hanteren strengere regels voor Ziektewetklanten die niet verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts. Het aantal klanten dat niet op het spreekuur verschijnt, is inmiddels met 16% gedaald.

Wsw-indicatiestelling in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 18.300 Wsw-aanvragen behandeld.

Verbeteren ZW-Arborol in 2013

Voor mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen tot 12,9%.

55-plussers aan de slag

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben 13.400 werkzoekende 55-plussers mede dankzij onze inspanningen werk gevonden, zij hadden vrijwel allemaal een WW-uitkering. Om ouderen te helpen bij het vinden van werk heeft UWV het actieplan 55pluswerkt opgesteld.

Gebruik Werkmap

Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. UWV stimuleert het gebruik van de Werkmap voor alle WW’ers. 63% van de WW’ers bezoekt de Werkmap regelmatig, samen doen zij dat circa 2 miljoen keer per maand.

Taskforce Wajong werkt!

UWV wil in 2013 minimaal 6.500 Wajongers bij reguliere werkgevers plaatsen, we hebben de ambitie om dat in 2015 voor 10.000 Wajongers te doen. Het initiatief Wajong Werkt wordt ondersteund door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.

Dutch Career Cup in 2013

Een bijzonder Wajongproject is de Dutch Career Cup, een landelijk voetbal/re-integratieprogramma voor werkzoekenden. Het derde toernooiseizoen start in juni. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 29 plaatsingen gerealiseerd.

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn in totaal 3.300 re-integratietrajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan (voor 290 WW-gerechtigden en 3.040 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Resultaten IRO in 2013

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In de eerste 8 maanden van 2013 rondden 5.121klanten hun IRO-traject af (561 werklozen en 4.560 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).