Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 58 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Loonkostensubsidie

In 2012 hebben ruim 1.100 mensen werk gevonden met loonkostensubsidie. De tabel toont ook het aantal klanten dat doorstroomt naar een reguliere baan van temminste 6 maanden zonder subsidie.

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en –diensten

De tabel toont de aantallen ingekochte re-integratietrajecten en –diensten voor werklozen en arbeidsongeschikten.

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten

In 2012 zijn 9.010 re-integratietrajecten voor Wajongers gestart. De tabel toont voorlopige cijfers. Deze worden mogelijk aangepast als lopend onderzoek is afgerond.

Ontwikkeling werkende Wajongers

We slagen er steeds beter in om Wajongers aan een baan te helpen. In 2012 vonden 7.200 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Klanttevredenheid

We meten de algehele klanttevredenheid 3 keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk. De tabel toont de rapportcijfers die uitkeringsgerechtigden en werkgevers ons gaven in 2012.

Resultaten project herbeoordeling zelfstandigen

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk heeft eind mei 2012 zijn eindverslag aangeboden aan het ministerie van SZW. De commissie adviseerde UWV bij het nemen van beslissingen over de bezwaren van zzp'ers die vóór 2007 waren geconfronteerd met een boete of terugvordering voor het opgeven van te weinig gewerkte uren. De tabel geeft de resultaten weer.

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

In 2012 vonden 11.000 mensen met een arbeidsbeperking, mede dankzij onze inspanningen, een baan. De tabel toont om hoeveel Wajongers en overige arbeidsbeperkten het ging.

Uitstroom naar werk in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 vonden, ondanks de slechte economische situatie, 168.600 van onze klanten werk: 7.900 mensen met een arbeidsbeperking en 160.700 mensen die zich als werkzoekende hadden ingeschreven. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Passend Werkaanbod in 2013

Voor werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, is op grond van wetgeving in principe alle gangbare arbeid passend. In de eerste 8 maanden van 2013 kregen 3.481 klanten een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. De tabel toont de resultaten daarvan.

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 vonden, ondanks de economische crisis, 7.900 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De tabel toont om hoeveel Wajongers en overige arbeidsbeperkten het ging.