Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 58 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verplicht gebruik Werkmap

UWV stimuleert het gebruik van de Werkmap voor alle WW'ers. 74 procent van de WW’ers maakt er inmiddels gebruik van.

Branchegerichte dienstverlening

Ook in 2012 hielden we weer Brancheweken. Daarbij investeren we in die branches en in die werkgevers waar concrete mogelijkheden zijn voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn een strategisch partnership aangegaan. We werken onder andere samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren aan betere ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Leerwerkloketten

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie heeft inmiddels budget toegekend voor de periode 2013 tot en met 2015.

Besteding re-integratiebudgetten 2012

De uitgaven voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in 2012 uitgekomen op 81 miljoen euro. Aan vóór 2012 gestarte WW-trajecten is 18 miljoen euro uitgegeven.

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord 2010 fors bezuinigen. Tot 2018 gaat het om een bedrag van 440 miljoen euro. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

Ontwikkeling digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er in de nabije toekomst minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening voor WW-klanten op. In het afgelopen jaar hebben we de volgende stappen gezet.

Speciale klantteams

We hebben speciale klantteams ingesteld die in actie komen als klanten buiten hun schuld in ernstige problemen dreigen te komen. In 2012 hebben deze teams 452 probleemsituaties opgelost.

UWV Telefonie

In 2012 heeft ons Klanten Contactcentrum 7,1 miljoen telefonische klantvragen ontvangen, dat is ruim 7 procent minder dan in 2011 (7,7 miljoen). 84 procent van de bellers kreeg direct en naar tevredenheid antwoord.

Cliëntenraden

Met de Centrale Cliëntenraad en met de Districtsraden hebben we onder meer gesproken over de invoering van e-dienstverlening. We inventariseren hoe de raden betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling en uitrol van de e-dienstverlening.