Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Speciale klantteams ook voor werkgevers

We hebben speciale klantteams die in actie komen als klanten buiten hun schuld in ernstige problemen dreigen te komen. In 2013 pakken de teams ook meldingen op over werkgevers die tussen wal en schip dreigen te geraken.

UWV Telefonie in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 heeft ons Klanten Contactcentrum (KCC) 4,9 miljoen telefonische klantvragen ontvangen. Dat is bijna 3% meer dan in de eerste 8 maanden van 2012 (4,8 miljoen). 87% van de bellers kreeg direct antwoord (2012: 87%).

Over de grens

Onder invloed van de crisis oriënteren Nederlanders in de grensstreek zich in toenemende mate ook op werken over de grens, in Duitsland en België. Als partner in European Employment Services (EURES) vervult UWV daarbij een bemiddelende rol.

Leerwerkloketten in 2013

Het ministerie van SZW heeft voor 2013 tot en met 2015 opnieuw budget ter beschikking gesteld voor de Leerwerkloketten. De deelnemende partners moeten gezamenlijk zorgen voor co-financiering van minimaal 50% van de kosten. De Leerwerkloketten stellen per arbeidsmarktregio een businessplan op.

Klanttevredenheid

We meten de algehele klanttevredenheid 3 keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk. De tabel toont de rapportcijfers die uitkeringsgerechtigden en werkgevers ons gaven in 2012.

Klanttevredenheid in 2013

We meten de algehele klanttevredenheid twee keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk. De tabel toont de rapportcijfers die uitkeringsgerechtigden en werkgevers ons gaven in april 2013.

45- en 55-plussers aan de slag

In 2012 hebben we in totaal 69.900 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen. Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers.

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn een strategisch partnership aangegaan. We werken onder andere samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren aan betere ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Leerwerkloketten

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie heeft inmiddels budget toegekend voor de periode 2013 tot en met 2015.

Ontwikkeling digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er in de nabije toekomst minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening voor WW-klanten op. In het afgelopen jaar hebben we de volgende stappen gezet.