Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 2 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Betrokken cliëntenraden

De Centrale Cliëntenraad heeft adviezen gegeven over onder andere het UWV jaarplan 2014, de beleidsregel boete werknemer 2013, het tijdstip van verstrekken van de jaaropgave, het vermelden van de vakantietoeslag op de betaalspecificaties en een folder over de overstapregeling van de oude naar de nieuwe Wajong.

Cliëntenraden

Met de Centrale Cliëntenraad en met de Districtsraden hebben we onder meer gesproken over de invoering van e-dienstverlening. We inventariseren hoe de raden betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling en uitrol van de e-dienstverlening.