Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Aanpak jeugdwerkloosheid

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid zijn alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn trekker om partijen bijeen te brengen en plannen te maken. De meerwaarde van UWV ligt vooral op het terrein van arbeidsmarktanalyses.

Leerwerkloketten in 2013

Het ministerie van SZW heeft voor 2013 tot en met 2015 opnieuw budget ter beschikking gesteld voor de Leerwerkloketten. De deelnemende partners moeten gezamenlijk zorgen voor co-financiering van minimaal 50% van de kosten. De Leerwerkloketten stellen per arbeidsmarktregio een businessplan op.

Dienstverlening aan werkzoekenden samen met gemeenten

UWV en gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor mensen met vergelijkbare problemen. Voor de dienstverlening aan werkzoekenden heeft de Programmaraad een publicatie uitgegeven met praktijkvoorbeelden van samenwerking met gemeenten op het gebied van werkzoekendendienstverlening.

Uitstroom naar werk

In 2012 vonden in totaal 238.800 van onze klanten werk: 11.000 mensen met een arbeidsbeperking en 227.800 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Uitstroom naar werk in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 vonden, ondanks de slechte economische situatie, 168.600 van onze klanten werk: 7.900 mensen met een arbeidsbeperking en 160.700 mensen die zich als werkzoekende hadden ingeschreven. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

"Ik vond een nieuwe baan dankzij de UWV- banenmarkt"

Interview met Alex Docter (38) over hoe hij in de WW terechtkwam en dankzij een banenmarkt die het regionaal Werkgeversservicepunt organiseerde weer een nieuwe baan vond.

Wsw-indicatiestelling

In 2012 hebben we in totaal 26.500 Wsw-aanvragen afgegeven.

Branchegerichte dienstverlening

Ook in 2012 hielden we weer Brancheweken. Daarbij investeren we in die branches en in die werkgevers waar concrete mogelijkheden zijn voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn een strategisch partnership aangegaan. We werken onder andere samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren aan betere ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Leerwerkloketten

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie heeft inmiddels budget toegekend voor de periode 2013 tot en met 2015.