Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

55-plussers aan de slag

Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Deze komen moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In de eerste 8 maanden van 2013 hebben 13.400 werkzoekende 55-plussers mede dankzij onze inspanningen werk gevonden, zij hadden vrijwel allemaal een WW-uitkering.

Het ministerie heeft eind 2012, in overleg met de sociale partners, besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de re-integratie van 55-plussers. Voor 2013 en 2014 heeft het kabinet in totaal 67 miljoen euro voor dat doel vrijgemaakt. Op 4 juli heeft UWV het actieplan 55pluswerkt aangeboden aan het ministerie.

Met de extra middelen kan UWV ieder jaar 28.000 extra 55-plussers een netwerktraining aanbieden. Samen met de reguliere middelen kunnen we alle 55 plus WW’ers na 3 maanden werkloosheid deze netwerktraining aanbieden, op jaarbasis 43.000. Tijdens de netwerktraining ’succesvol naar werk’ leren de deelnemers in tien dagdelen verspreid over 13 weken alles over netwerken, solliciteren, social media en profileren. Op 1 juli zijn de netwerktrainingen van start gegaan. Vanwege de vakantieperiode en de noodzakelijke opleiding van UWV-medewerkers is er de eerste 3 maanden sprake van een geleidelijke opbouw. In de periode juli en augustus zijn 2.100 netwerktrainingen gegeven.

Het actieplan voorziet ook in inspiratiedagen. Deze zijn bedoeld om 55-plus werkzoekenden met een WW-uitkering te inspireren bij hun zoektocht naar werk en om werkgevers te stimuleren 55-plussers aan te nemen. Inmiddels hebben er 3 inspiratiedagen plaatsgevonden in Utrecht, Arnhem en Rotterdam. Hieraan hebben 2.205 55-plussers deelgenomen. De dag wordt door de deelnemers gemiddeld gewaardeerd met een 8,0. Later dit jaar volgen er nog inspiratiedagen in Groningen en Amsterdam.

In overleg met de sociale partners hebben we nieuwe instrumenten ontwikkeld om te bevorderen dat de doelgroep aan het werk komt: de plaatsingsfee en de scholingsvoucher. SZW stelt hiertoe een subsidieregeling 55-plus op. De plaatsingsfee is een incentive voor private intermediairs (vooral uitzendbureaus) die kandidaten uit de doelgroep plaatsen. De hoogte van de fee loopt op naar mate de plaatsing langer duurt. Bij een plaatsing van 3 maanden bedraagt de fee 300 euro, bij 6 maanden 1.000 euro en bij een plaatsing van 1 jaar of langer 1.500 euro. De scholingsvoucher is een instrument dat aangevraagd en ingezet kan worden door een werkgever of een werkzoekende. De scholingsvoucher bedraagt maximaal

750 euro en is een tegemoetkoming in de kosten voor scholing of training met een reële kans op een baan.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"55-plussers zijn het grijze goud"

"55-plussers zijn het grijze goud"

Interview met Jan-Kees van Herk (60) over hoe hij na een jaar lang werkloosheid aan een nieuwe carrière begon.

Lees verder