Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Taskforce Wajong werkt!

UWV gaat stevig inzetten op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. Dit doen we door middel van het initiatief Wajong Werkt, dat ondersteund wordt door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen. We streven naar minimaal 6.500 plaatsingen in 2013 en hebben de ambitie om in 2015 10.000 Wajongers te plaatsen bij reguliere werkgevers. Ondanks de slechte economische situatie vonden in de eerste 8 maanden van 2013 mede dankzij onze inspanningen 4.800 Wajongers een baan, meer dan in dezelfde periode in 2012.

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, in dienst te nemen en te houden. Dat er nog een wereld te winnen is, is duidelijk. Slechts een kleine 5% van de bedrijven heeft een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

Om het aantal Wajongers bij reguliere werkgevers te verhogen, onderneemt UWV de volgende activiteiten:

  • Wij maken voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen (over welke competenties ze beschikken). We hebben voor 13.700 van de 15.900 Wajongers die op dit moment beschikbaar zijn voor werk, profielen opgesteld. We maken een kwaliteitsslag op de opgestelde profielen en categorisering van Wajongers, zodat Wajongers nauwkeuriger kunnen worden gematcht met de werkgeversvraag.
  • Om beter inzicht in de beschikbare Wajongers te krijgen worden sinds kort in de regio’s workshops en andere groepsactiviteiten georganiseerd. De Wajongers krijgen daar beter inzicht in hun eigen kwaliteiten en leren hoe ze deze beter kunnen presenteren.
  • Wajongers kunnen sinds de julirelease van werk.nl in hun cv op de site aangeven dat ze Wajonger zijn en dat ze op zoek zijn naar Wajongvacatures.
  • We hebben in de julirelease van werk.nl de mogelijkheid gecreëerd dat werkgevers rechtstreeks toegang krijgen tot de voor werk beschikbare Wajongers. We werken eraan dat per 1 januari 2014 alle cv’s van voor werk beschikbare Wajongers op werk.nl kunnen worden ingezien.
  • In overleg met bedrijven bekijken we of er een geschikte vacature voor een Wajonger is. Soms kan dan direct een match gemaakt worden tussen een vacature bij het bedrijf en een beschikbare Wajonger, omdat de aard van de werkzaamheden goed past bij de competenties van de Wajonger. Vaak is zo’n directe match evenwel niet mogelijk. In dat geval bekijken we of het mogelijk is een bestaande functie voor een Wajonger aan te passen, of een geheel nieuwe functie te creëren door bijvoorbeeld bepaalde taken uit bestaande functies af te splitsen. Deze methodiek, de zogenoemde methodiek van de inclusieve arbeidsorganisatie, is voor veel bedrijven nog geen gemeengoed. Met Wajong Werkt! willen we de komende jaren een omslag in het denken proberen te bewerkstelligen. Op dit moment volgen 60 arbeidsdeskundigen en adviseurs werkgeversdienstverlening de opleiding inclusieve arbeidsorganisatie, dat zijn er 2 per arbeidsmarktregio.

Wajong Werkt! is in maart van start gegaan met een persbijeenkomst. In april heeft een kick-off plaatsgevonden met circa 100 samenwerkingspartners en stakeholders van UWV. Tijdens deze bijeenkomst heeft UWV Wajong Werkt! gepresenteerd, en zijn rondetafelgesprekken gehouden over de belangrijkste thema’s als het gaat om de arbeidsparticipatie van Wajongers. Er is bijvoorbeeld gesproken over hoe we het werkgevers gemakkelijker kunnen maken om Wajongers te vinden, begeleiding op de werkvloer, ontzorging van werkgevers, duurzaamheid van plaatsingen en hoe het Wajongers gemakkelijker kan worden gemaakt om zelf de stap naar werk te zetten. Deze thema’s zullen in november nader worden uitgewerkt tijdens vervolgbijeenkomsten met onze stakeholders.

Een belangrijk instrument voor de taskforce om Wajongers naar werk te begeleiden is de website Wajongwerkt.nl. Hier kunnen werkgevers en werkzoekende Wajongers elkaar zonder tussenkomst van UWV vinden. Werkgevers kunnen er hun vacatures aanleveren. Onder regie van ons Werkgeversservicepunt Wajong zoeken re-integratiebureaus kandidaten bij de vacatures. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn via de website 415 vacatures aangeboden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"Door mijn stage heb ik nu werkervaring en een diploma"

"Door mijn stage heb ik nu werkervaring en een diploma"

Interview met Irma van Zuilichem (22) over hoe ze als Wajonger werkervaring opdeed, een diploma behaalde bij het Kruidvat én een baan kreeg aangeboden.

Lees verder