Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 28 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Wajongdienstverlening aan werkgevers in 2013

De werkgeversaanpak Wajong maakt onderdeel uit van de 30 regionale werkgeversservicepunten. Het ontzorgen van de werkgever is een belangrijk speerpunt. Ook ondersteunen we de werkgever bij de werving en selectie en bij de begeleiding van de Wajonger in de arbeidsomgeving.

Speciale klantteams ook voor werkgevers

We hebben speciale klantteams die in actie komen als klanten buiten hun schuld in ernstige problemen dreigen te komen. In 2013 pakken de teams ook meldingen op over werkgevers die tussen wal en schip dreigen te geraken.

Digitale dienstverlening aan werkgevers in 2013

Werkgevers kunnen hun ziek-, zwangerschaps- en hersteldmeldingen digitaal doen. Werkgevers die veel gegevens leveren kunnen dat doen via Digipoort, het overheidsbrede transactiekanaal. Het is ons streven dat de klantcontacten van werkgevers met UWV in 2015 voor 70% digitaal verlopen.

Werkgeversservicepunten in 2013

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van banen en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.

Verbeteren dienstverlening bij keuze voor eigen risicodragerschap

We zijn een programma gestart om de dienstverlening te verbeteren voor werkgevers die het eigen risico voor de WIA willen dragen. Sinds 1 juli kunnen ook hun verzekeraars een verzoek tot een herbeoordeling indienen.

Meer ontslagaanvragen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 45.200 ontslagaanvragen ontvangen, 37% meer dan in dezelfde periode in 2012. Het overgrote deel (85%) van de aanvragen is van bedrijfseconomische aard.

Minder tewerkstellingsvergunningen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 7.400 aanvragen van werkgevers om een tewerkstellingsvergunning getoetst, 17% minder dan in dezelfde periode in 2012.

UWV Telefonie in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 heeft ons Klanten Contactcentrum (KCC) 4,9 miljoen telefonische klantvragen ontvangen. Dat is bijna 3% meer dan in de eerste 8 maanden van 2012 (4,8 miljoen). 87% van de bellers kreeg direct antwoord (2012: 87%).

Over de grens

Onder invloed van de crisis oriënteren Nederlanders in de grensstreek zich in toenemende mate ook op werken over de grens, in Duitsland en België. Als partner in European Employment Services (EURES) vervult UWV daarbij een bemiddelende rol.

Leerwerkloketten in 2013

Het ministerie van SZW heeft voor 2013 tot en met 2015 opnieuw budget ter beschikking gesteld voor de Leerwerkloketten. De deelnemende partners moeten gezamenlijk zorgen voor co-financiering van minimaal 50% van de kosten. De Leerwerkloketten stellen per arbeidsmarktregio een businessplan op.