Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 26 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Volumeontwikkelingen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 23% meer nieuwe WW-uitkeringen toegekend dan in dezelfde periode in 2012. Ook de aantallen nieuwe WIA- en Wajonguitkeringen zijn gestegen.

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren

Met eenvoudigere wet- en regelgeving kunnen we de regels beter uitleggen aan onze klanten. Bovendien kunnen we onze werkprocessen daarmee verder vereenvoudigen en ook verder digitaliseren en automatiseren.

Steeds meer gebruik van de polisadministratie in 2013

In onze polisadministratie zijn circa 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,6 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen.

Ontwikkeling WW

Na een explosieve groei in 2009 en een lichte daling in 2010 is het aantal WW-uitkeringen sinds de laatste maanden van 2011 gestegen tot een recordhoogte. De tabel toont de ontwikkeling.

Ontwikkeling WIA

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in 2012 met bijna 23.400 gestegen tot 161.700; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Ontwikkeling WAO

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in 2012 met 37.300 gedaald tot 406.200. De totale uitstroom was 39.900. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Ontwikkeling Wajong

De totale instroom in de Wajong (oud en nieuw) was in 2012 6,1 procent lager dan in 2011. Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wajong in 2010 daalde de instroom, na jaren van groei, in 2011 voor het eerst.

Ontwikkeling WAZ

Het aantal WAZ-uitkeringsgerechtigden is in 2012 met 23.500 verder gedaald tot 22.500. De tabel toont de daling sinds 2003.

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

In 2012 zijn 260.400 Ziektewet-uitkeringen toegekend. De tabel toont hoeveel Ziektewet-uitkeringen sinds 2003 zijn toegekend aan uitzendkrachten, werklozen en overige doelgroepen.

Ontwikkeling Wazo

In 2012 hebben we 145.000 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend, dat is iets meer dan in 2011 (144.900). De tabel toont de volumeontwikkeling van de Wazo.