Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 33 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Loket Gefingeerde Dienstverbanden (LGD) in 2013

et UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden (LGD) heeft in de eerste 8 maanden van 2013 voor circa 1,9 miljoen euro aan schijndienstverbanden opgespoord. Dit zijn dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd.

Overtredingen inlichtingenplicht 2012

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht elke verandering in hun situatie door te geven die van belang kan zijn voor hun uitkering. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2012.

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2012

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van inspanningsverplichtingen en de aantallen opgelegde maatregelen in 2012.

Passend Werkaanbod

Voor werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, is op grond van wetgeving in principe alle gangbare arbeid passend. In 2012 kregen 5.785 klanten een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening.

Resultaten project herbeoordeling zelfstandigen

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk heeft eind mei 2012 zijn eindverslag aangeboden aan het ministerie van SZW. De commissie adviseerde UWV bij het nemen van beslissingen over de bezwaren van zzp'ers die vóór 2007 waren geconfronteerd met een boete of terugvordering voor het opgeven van te weinig gewerkte uren. De tabel geeft de resultaten weer.

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor de eerste 8 maanden van 2013.

Overtredingen inspanningsplicht in 2013

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in de eerste 8 maanden van 2013.

Passend Werkaanbod in 2013

Voor werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, is op grond van wetgeving in principe alle gangbare arbeid passend. In de eerste 8 maanden van 2013 kregen 3.481 klanten een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. De tabel toont de resultaten daarvan.

"55-plussers zijn het grijze goud"

Interview met Jan-Kees van Herk (60) over hoe hij na een jaar lang werkloosheid aan een nieuwe carrière begon.

Overtredingen

In 2012 hebben we onder andere 41.900 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld en 89.700 overtredingen van de inspanningsplicht.