Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Strikter handhaven

Net als in 2012 is ook in 2013 handhaving een belangrijke beleidsprioriteit voor UWV. We hebben in de eerste 8 maanden van 2013 gekeken waar we onze handhavingsactiviteiten verder kunnen versterken.

Nalevingscommunicatie in 2013 

We handhaven intensiever, en met ingang van 2013 zijn de boetes strenger en hoger. Daarvan hebben we onze klanten op de hoogte gesteld.

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Ontvangers van een uitkering moeten nu bij overtredingen het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen.

Loonsancties in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 legden we 2.800 loonsancties op omdat werkgevers zich onvoldoende inspanden om hun zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan.

Fraudes met medische diagnoses in 2013

Vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses herbeoordeelt UWV 131 toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tot en met augustus zijn 127 zaken afgerond.

Strengere aanpak Ziektewetklanten die niet op spreekuur verschijnen in 2013

We hanteren strengere regels voor Ziektewetklanten die niet verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts. Het aantal klanten dat niet op het spreekuur verschijnt, is inmiddels met 16% gedaald.

Fraudeonderzoeken bij jobcoachbedrijven in 2013

UWV werkt samen met ruim 380 erkende jobcoachbedrijven. In de eerste 8 maanden van 2013 liepen er 8 onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij zulke bedrijven.

Controles in 2013

Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. We zien er strikter op toe of klanten voldoen aan hun plichten en we hebben onze controles geïntensiveerd.

Gebruik Werkmap

Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. UWV stimuleert het gebruik van de Werkmap voor alle WW’ers. 63% van de WW’ers bezoekt de Werkmap regelmatig, samen doen zij dat circa 2 miljoen keer per maand.

Convenanten hennepteelt in 2013

Ongeveer 35% van de in verband met hennep gerelateerde overtredingen aangehouden verdachten ontvangt een of meerdere uitkeringen van UWV. In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 319 onderzoekswaardige signalen in behandeling genomen.