Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 37 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren

Met eenvoudigere wet- en regelgeving kunnen we de regels beter uitleggen aan onze klanten. Bovendien kunnen we onze werkprocessen daarmee verder vereenvoudigen en ook verder digitaliseren en automatiseren.

Loonsancties in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 legden we 2.800 loonsancties op omdat werkgevers zich onvoldoende inspanden om hun zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan.

Fraudes met medische diagnoses in 2013

Vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses herbeoordeelt UWV 131 toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tot en met augustus zijn 127 zaken afgerond.

Strengere aanpak Ziektewetklanten die niet op spreekuur verschijnen in 2013

We hanteren strengere regels voor Ziektewetklanten die niet verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts. Het aantal klanten dat niet op het spreekuur verschijnt, is inmiddels met 16% gedaald.

Sociaal medische beoordelingen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 55.500 mensen beoordeeeld die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast hebben zij 20.500 mensen herbeoordeeld.

Wsw-indicatiestelling in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 18.300 Wsw-aanvragen behandeld.

Verbeteren ZW-Arborol in 2013

Voor mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen tot 12,9%.

Modernisering Ziektewet

De wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) heeft tot doel om de werkhervatting van mensen met Ziektewetuitkering te stimuleren, langdurig ziekteverzuim bij hen terug te dringen en zo veel mogelijk te voorkomen dat zij in de WIA terechtkomen.

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen in 2013

Om het tekort aan verzekeringsartsen de komende jaren op te lossen, werven we nieuwe verzekeringsartsen en bereiden we maatregelen voor een efficiëntere inzet van deze professionals.

Naar een universele methodiek participatiegericht beoordelen

Het project Innovatie & Instrumentarium Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen ontwikkelt voor UWV een wetsonafhankelijke methode, die een universeel toepasbaar fundament vormt voor iedere mogelijke sociaal-medische claimbeoordeling, indicering en advisering over participatie.