Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Minder bezwaren ingediend

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 56.400 bezwaren ingediend. Er startten 25 nieuwe mediationtrajecten.

Aantal ontvangen klachten

We ontvingen in 2012 ruim 8.400 klachten: 7 procent minder dan in 2011. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

Aantal afgehandelde klachten

In 2012 hebben we ruim 8.400 klachten afgehandeld. De tabel toont met welk resultaat dat gebeurde.

Klachtsoorten

UWV ontving in 2012 ruim 8.400 klachten. Klanten klagen vooral dat er onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie is gegeven.

Resultaten project herbeoordeling zelfstandigen

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk heeft eind mei 2012 zijn eindverslag aangeboden aan het ministerie van SZW. De commissie adviseerde UWV bij het nemen van beslissingen over de bezwaren van zzp'ers die vóór 2007 waren geconfronteerd met een boete of terugvordering voor het opgeven van te weinig gewerkte uren. De tabel geeft de resultaten weer.

Aantal ontvangen klachten in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 ontvingen we ruim 5.800 klachten, bijna 4% meer dan in de eerste 8 maanden van 2012. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

Aantal afgehandelde klachten in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we bijna 5.900 klachten afgehandeld. De tabel toont met welk resultaat dat gebeurde.

Klachtsoorten in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 ontvingen we ruim 5.800 klachten. De tabel laat zien waar de klachten over handelden.

Bezwaren afhandelen

In 2012 zijn 84.200 bezwaren ingediend. In deze periode zijn 76 nieuwe mediation-trajecten gestart.

Verbeterplannen na rapport Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. UWV trekt lering uit het rapport. De afgelopen periode hebben we de dienstverlening op de volgende punten verbeterd.