Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Aantal ontvangen klachten

We ontvingen in 2012 ruim 8.400 klachten: 7 procent minder dan in 2011. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

Aantal afgehandelde klachten

In 2012 hebben we ruim 8.400 klachten afgehandeld. De tabel toont met welk resultaat dat gebeurde.

Klachtsoorten

UWV ontving in 2012 ruim 8.400 klachten. Klanten klagen vooral dat er onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie is gegeven.

Resultaten project herbeoordeling zelfstandigen

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk heeft eind mei 2012 zijn eindverslag aangeboden aan het ministerie van SZW. De commissie adviseerde UWV bij het nemen van beslissingen over de bezwaren van zzp'ers die vóór 2007 waren geconfronteerd met een boete of terugvordering voor het opgeven van te weinig gewerkte uren. De tabel geeft de resultaten weer.

Bezwaren afhandelen

In 2012 zijn 84.200 bezwaren ingediend. In deze periode zijn 76 nieuwe mediation-trajecten gestart.

Verbeterplannen na rapport Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. UWV trekt lering uit het rapport. De afgelopen periode hebben we de dienstverlening op de volgende punten verbeterd.