Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Steeds meer gebruik van de polisadministratie in 2013

In onze polisadministratie zijn circa 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,6 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen.

Weekaanleveringen uitzendkrachten

Sinds 1 januari 2013 vindt de uitkeringsvaststelling altijd plaats op basis van de gegevens uit de polisadministratie. Hierdoor is het niet lang nodig dat uitzendbureaus de gegevens van uitzendkrachten wekelijks aanleveren.

Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen in 2013

Voor 2013 hebben UWV en de Belastingdienst 2 doelstellingen vastgesteld voor de loonaangifteketen: het waarborgen van de continuïteit en het voortdurend verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, en het vergroten van de toegevoegde waarde van de loonaangifteketen voor de BV Nederland.

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Vanaf 1 juli 2013 mogen bij UWV bekende adresgegevens aan gemeenten worden verstrekt ten behoeve van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifte en kunnen van belang zijn voor de uitvoeringsprocessen van Burgerzaken.

Eindadvies programma verbetering premievaststelling

In samenwerking met de Belastingdienst zijn via het Programma Verbeteren Premievaststelling diverse verbetermaatregelen geïmplementeerd voor de premievaststelling in 2013. Om de keten van premievaststelling toekomstvast, bestuurbaar en voorspelbaar te maken zijn een aantal belangrijke stappen gezet.

Gegevensleveringen uit de Polisadministratie

UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden. De tabel laat zien dat verreweg de meeste gegevensleveringen geautomatiseerd gebeuren.

Inkomstenverhoudingen in de Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan circa 21 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,3 miljoen burgers. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

Aantal SuwiNet-bevragingen

De tabel geeft weer hoeveel keer overheidsorganisaties via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers in onze Polisadministratie hebben ingezien.

Gegevensleveringen uit de polisadministratie in 2013

UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden. De tabel laat zien dat in 2013 verreweg de meeste gegevensleveringen geautomatiseerd gebeuren.

Inkomstenverhoudingen in de polisadministratie in 2013

In onze Polisadministratie staan circa 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,6 miljoen burgers. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat tot en met juli 2013.