Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 32 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Volumeontwikkelingen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 23% meer nieuwe WW-uitkeringen toegekend dan in dezelfde periode in 2012. Ook de aantallen nieuwe WIA- en Wajonguitkeringen zijn gestegen.

Taskforce Wajong werkt!

UWV wil in 2013 minimaal 6.500 Wajongers bij reguliere werkgevers plaatsen, we hebben de ambitie om dat in 2015 voor 10.000 Wajongers te doen. Het initiatief Wajong Werkt wordt ondersteund door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.

Wajongdienstverlening aan werkgevers in 2013

De werkgeversaanpak Wajong maakt onderdeel uit van de 30 regionale werkgeversservicepunten. Het ontzorgen van de werkgever is een belangrijk speerpunt. Ook ondersteunen we de werkgever bij de werving en selectie en bij de begeleiding van de Wajonger in de arbeidsomgeving.

Dutch Career Cup in 2013

Een bijzonder Wajongproject is de Dutch Career Cup, een landelijk voetbal/re-integratieprogramma voor werkzoekenden. Het derde toernooiseizoen start in juni. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 29 plaatsingen gerealiseerd.

Samenwerking met de uitzendbranche

In het kader van het programma Wajong Werkt! is in mei 2013 overleg gestart met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en uitzendondernemingen (NBBU) en een aantal grote uitzendbedrijven om te bekijken hoe we gezamenlijk meer Wajongers aan het werk kunnen krijgen in een reguliere werkomgeving.

Slotervaartziekenhuis

In een project met het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de Universiteit Maastricht hebben we de afgelopen jaren onderzocht hoe door aanpassing van werkprocessen in de zorg meer eenvoudige functies voor Wajongers kunnen ontstaan.

Interne Jobcoach

Bij de regeling ‘Interne Jobcoach’ bepaalt de werkgever of hij jobcoaching in eigen beheer uitvoert of uitbesteedt aan een externe jobcoachorganisatie of kiest voor een combinatie van beide mogelijkheden. Met toestemming van het ministerie van SZW biedt UWV in een pilot werkgevers de mogelijkheid ook in 2013 van de regeling gebruik te maken.

Ontwikkeling Wajong

De totale instroom in de Wajong (oud en nieuw) was in 2012 6,1 procent lager dan in 2011. Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wajong in 2010 daalde de instroom, na jaren van groei, in 2011 voor het eerst.

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,3 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2012 ontvingen.

Tijdigheid eerste betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.