Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 20 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Volumeontwikkelingen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 23% meer nieuwe WW-uitkeringen toegekend dan in dezelfde periode in 2012. Ook de aantallen nieuwe WIA- en Wajonguitkeringen zijn gestegen.

Verbeteren dienstverlening bij keuze voor eigen risicodragerschap

We zijn een programma gestart om de dienstverlening te verbeteren voor werkgevers die het eigen risico voor de WIA willen dragen. Sinds 1 juli kunnen ook hun verzekeraars een verzoek tot een herbeoordeling indienen.

Ontwikkeling WIA

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in 2012 met bijna 23.400 gestegen tot 161.700; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,3 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2012 ontvingen.

Tijdigheid eerste betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Sociaal-medische beoordelingen WIA 2012

In 2012 ontvingen we voor het eerst minder WIA-aanvragen: 58.500 tegenover 60.900 in 2011. In totaal hebben we 55.900 WIA-beschikkingen afgegeven. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.

Voorkomen van instroom in WIA

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont onder andere hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Plaatsingspercentage AG

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

Loonkostensubsidie

In 2012 hebben ruim 1.100 mensen werk gevonden met loonkostensubsidie. De tabel toont ook het aantal klanten dat doorstroomt naar een reguliere baan van temminste 6 maanden zonder subsidie.

Financiële rechtmatigheid

De rechtmatigheid als geheel over het verslagjaar 2012 was 99,0 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van het verslagjaar 2011 (99,1 procent).