Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorkomen van instroom in de WIA in 2013


 Norm 2013Resultaat 2013 Resultaat 2012
  t/m aug. 
    
Uitstroom uit ZW vangnet binnen 104 weken91,5%89,9%91,4%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte10,0%12,9%11,8%
 Resultaat 2013
 t/m aug.
  
Uitstroom uit ZW vangnet binnen 104 weken89,9%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte12,9%

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie, het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

UWV vervult de rol van arbodienst voor mensen met een Ziektewetuitkering (ZW), de zogeheten vangnetters. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn minder vangnetters binnen 104 weken hersteld dan beoogd. Dit hangt onder meer samen met het feit dat de samenstelling van de vangnetgroep drastisch is gewijzigd. Als gevolg van de overstap van 2 grote uitzendconcerns op het eigen risicodragerschap per 1 januari 2013 is het aantal zieke uitzendkrachten (een groep die relatief snel herstelt) met 60% afgenomen. Zieke uitzendkrachten van deze 2 concerns herstelden bovendien sneller dan die van andere uitzendconcerns. Naar verwachting daalt het aantal vangnetters dat binnen 104 weken de Ziektewet uitstroomt in 2013 hierdoor met 2 procentpunt naar 89,5%. Daarnaast zijn er meer zieke werklozen, een groep waarvan een hoger percentage de maximale ziekteduur van 104 weken bereikt. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn overigens wel meer zieke werklozen hersteld (86%) dan in de dezelfde periode in 2012 (83%). Ter vergelijking, het aantal zieke uitzendkrachten dat in de eerste 8 maanden van 2013 is hersteld, bedraagt 95% (2012: 98%) en het aantal herstelde eindedienstverbanders 68% (2012: 65%).

Van de vangnetters die langer dan dertien weken ziek zijn, werkt 12,9%. Dat is ruimschoots meer dan het streefcijfer van 10%.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom uit de Ziektewet in 2013

Uitstroom uit de Ziektewet in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 is 89,9% van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.

Lees verder