Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking in 2013


 2013 t/m aug. 2012 t/m aug.
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking7.900 5.600
Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)4.800 4.000
Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen3.100 1.600
Mensen met recht op WAO-/WAZ- uitkering500  
Mensen met recht op WIA-uitkering1.800  
Mensen met recht op ZW-uitkering800* 
 2013 t/m aug. 2012 t/m aug. 
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking7.900 5.600 
Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)4.800 4.000 
Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen3.100 1.600*
Mensen met recht op WAO-/WAZ- uitkering500   
Mensen met recht op WIA-uitkering1.800   
Mensen met recht op ZW-uitkering800**  

* Voor 2012 is alleen een totaalcijfer beschikbaar.
** In 2012 en voorgaande jaren telden we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

De economische crisis maakt het niet makkelijk om een baan te vinden. Dat geldt zeker voor mensen met een arbeidsbeperking. Toch vonden er in de eerste 8 maanden van 2013, mede dankzij onze inspanningen, 7.900 een baan. Van hen waren 4.800 Wajonger. Dat zijn er meer dan in de eerste 8 maanden van 2012. Onze activiteiten om Wajongers aan het werk te helpen werpen duidelijk vrucht af.

De 4.800 plaatsingen zijn in lijn met onze doelstelling om in 2013 6.500 Wajongers een baan te bezorgen. Voor 5.200 Wajongers van de 56.000 werkende Wajongers is loondispensatie ingezet.

Voor de WGA-klanten met arbeidsmogelijkheden staat werken in reguliere arbeid voorop. In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 8.900 werkplannen opgesteld waarin de afspraken om dit doel te bereiken, zijn vastgelegd. De werkcoach en arbeidsdeskundige van UWV monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk in 2013

Uitstroom naar werk in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 vonden, ondanks de slechte economische situatie, 168.600 van onze klanten werk: 7.900 mensen met een arbeidsbeperking en 160.700 mensen die zich als werkzoekende hadden ingeschreven. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder