Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Tijdigheid eerste betaling


Norm 2012 Resultaat 2012 Resultaat 2011
WW < 4 weken na ingang recht 85% 97% 95%
ZW < 4 weken na ingang recht 85% 92% 89%
WIA < 4 weken na ingang recht 80% 91% 90%
Wajong < 18 weken na aanvraag 80% 82% 83%

Resultaat 2012
WW < 4 weken na ingang recht 97%
ZW < 4 weken na ingang recht 92%
WIA < 4 weken na ingang recht 91%
Wajong < 18 weken na aanvraag 82%

In 2012 hebben we 21,1 miljard euro aan uitkeringen verstrekt (2011: 20,6 miljard euro). We hebben alle met het ministerie afgesproken normen voor een tijdige eerste betaling van uitkeringen voor de WW, Ziektewet, WIA en Wajong ruim gehaald.

Voor de WW, de Ziektewet en de WIA is de termijn 4 weken. Dat betekent: een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, heeft een eerste betaling op zijn rekening binnen 4 weken nadat het recht op een uitkering is vastgesteld. Als het kan, is dat meteen de definitieve betaling. Lukt het niet, dan geven we een voorschot.

De werkloosheid is fors gestegen, in 2012 ontvingen we 20 procent meer WW-aanvragen dan in de 2011 en hebben we 21 procent meer WW-uitkeringen toegekend. Desondanks hebben we 97 procent van de nieuwe WW-uitkeringen binnen 4 weken uitbetaald, dat is 2 procentpunt meer dan in 2011 en 12 procentpunt meer dan afgesproken met het ministerie van SZW.

Voor Wajong-uitkeringen hebben we met het ministerie afgesproken dat we de eerste betaling in principe doen binnen 18 weken na ontvangst van de aanvraag. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke maximumbeslistermijn van 14 weken, plus 4 weken voor het opstellen van een participatieplan als de Wajonger participatiemogelijkheden heeft. In zo’n plan staat hoe de Wajonger aan het werk kan komen.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitkeringen

Uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,3 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2012 ontvingen.

Lees verder