Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorkomen van instroom in WIA

Download XLS
 Norm 2012Resultaat 2012Resultaat 2011
Juistheid beoordeling re-integratieverslag80%90%82%
Uitstroom uit ZW vangnet binnen 104 weken93,5%91,4%91,8%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte7,5%11,8%10,0%
  Resultaat 2012
Juistheid beoordeling re-integratieverslag 90%
Uitstroom uit ZW vangnet binnen 104 weken 91,4%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte 11,8%

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie, het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

UWV vervult de rol van arbodienst voor mensen met een Ziektewetuitkering (ZW), de zogeheten vangnetters. In 2012 zijn minder vangnetters binnen 104 weken hersteld dan beoogd. Dit hangt samen met veranderingen in de samenstelling van de populatie vangnetters. Enerzijds zijn er minder zieke uitzendkrachten, een groep die relatief snel herstelt. Anderzijds zijn er meer zieke werklozen, een groep die relatief vaak de maximale duur van 104 weken ziekte bereikt. Van de vangnetters die langer dan 13 weken ziek zijn, werkt 11,8 procent. Dat is ruimschoots meer dan het streefcijfer van 7,5 procent.

Bij het indienen van een WIA-aanvraag moeten de werkgever en diens zieke werknemer samen een verslag indienen waarin ze rapporteren over hun inspanningen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Onze eigen ZW-Arboteams stellen re-integratieverslagen op over de inspanningen die UWV heeft geleverd om mensen met een Ziektewetuitkering weer aan het werk te krijgen. Sinds 2007 meten we maandelijks of we zelf de toetsingen van de re-integratieverslagen juist hebben uitgevoerd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom uit de Ziektewet

Uitstroom uit de Ziektewet

In 2012 is 91,4 procent van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnet-categorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.

Lees verder