Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Strikter handhaven

Net als in 2012 is ook in 2013 handhaving een belangrijke beleidsprioriteit. UWV wil ervoor zorgen dat uitkeringsgelden rechtmatig en niet langer dan strikt noodzakelijk worden verstrekt. We bieden mensen daarom – in toenemende mate digitale – ondersteuning bij het vinden van werk en we handhaven steeds strikter de naleving van rechten en plichten.

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Ontvangers van een uitkering moeten nu bij overtredingen het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgen ze hetzelfde bedrag als boete. Als ze binnen 5 jaar opnieuw in de fout gaan, stijgt de boete naar 150% van het gefraudeerde bedrag. Deze tweede boete wordt met de lopende uitkering verrekend. De fraudeur ontvangt hierdoor tijdelijk een minder hoge of helemaal geen uitkering. Deze verrekening kan gedurende maximaal 5 jaar plaatsvinden.

We hebben in de eerste 8 maanden van 2013 gekeken waar we onze handhavingsactiviteiten verder kunnen intensiveren en zo besparen op de uitkeringslasten. Hiertoe zijn voorstellen in de vorm van een zogeheten ‘business case’ ontwikkeld en besproken met het ministerie van SZW. De voorstellen houden onder andere in dat we meer signalen van regelovertreding gaan oppakken en dat we de controle op gefingeerde dienstverbanden gaan intensiveren. Besluitvorming over de voorstellen is in een vergevorderd stadium. 

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013

Overtredingen inlichtingenplicht in 2013

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor de eerste 8 maanden van 2013.

Lees verder