Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verbeteren ZW-Arborol in 2013

Mensen die onder het vangnet van de Ziektewet vallen, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst.

We zien dat het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen van 11,8% in 2012 naar 12,9% in de eerste 8 maanden van 2013 (streefcijfer: 10,0%). Daarnaast hebben we 46% van onze klanten met een Ziektewetuitkering, de zogenoemde vangnetters, hersteld verklaard. De verzekeringsarts is dan van oordeel dat de klant volgens de Ziektewet niet of niet langer arbeidsongeschikt is. Het ziekengeld wordt dan geweigerd of beëindigd, of verlaagd van 100% naar 70%. In het laatste geval gaat het om mensen die een Ziektewetuitkering ontvangen wegens zwangerschap/bevalling of orgaandonatie.

In 2012 hebben we samen met de Algemene Bond uitzendondernemingen (ABU) op 3 vestigingen een pilot gehouden om langdurig zieke uitzendkrachten sneller terug te begeleiden naar (passend) werk en zo langdurend verzuim substantieel te reduceren. Per 1 januari 2013 zijn de 2 grootste uitzendorganisaties eigen risicodrager geworden voor de Ziektewet. De instroom van zieke uitzendkrachten is hierdoor met 60% verminderd. Ondanks de uittreding van de 2 grootste uitzendorganisaties is, in vervolg op de pilot, de nieuwe werkwijze per 1 januari 2013 landelijk ingevoerd. Hiervoor heeft UWV op iedere vestiging een team ingesteld dat zo snel mogelijk de mogelijkheid tot herstel dan we de arbeidsmogelijkheden van uitzendkrachten beoordeelt. De uitzendbranche is verantwoordelijk voor de feitelijke plaatsing van mensen die niet hersteld kunnen worden verklaard voor eigen werk maar wel mogelijkheden hebben op het verrichten van andere passende arbeid. In de eerste 8 maanden van 2013 is voor 289 verzekerden vastgesteld dat zij in staat zijn om ‘passend’ werk te verrichten. 54 van hen zijn inmiddels op een passende werkplek geplaatst, 22 door het uitzendbureau en 32 door UWV.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Voorkomen van instroom in de WIA in 2013

Voorkomen van instroom in de WIA in 2013

Voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel laat zien onder andere hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Lees verder