Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 30 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Controles in 2013

Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. We zien er strikter op toe of klanten voldoen aan hun plichten en we hebben onze controles geïntensiveerd.

Werkgeversservicepunten in 2013

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van banen en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.

Samenwerking met gemeenten in 2013

In toenemende mate zien we binnen UWV projecten en activiteiten gericht op de samenwerking met gemeenten. Dit gebeurt op onderdelen van ICT, wettelijke taken en aanvullende diensten.

Sectorale arbeidsmarktinformatie

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 7 sectorbeschrijvingen verschenen, met actuele informatie over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de vacatures, het arbeidsaanbod, overschotten en tekorten en kansen en mogelijkheden binnen een sector.

Convenanten hennepteelt in 2013

Ongeveer 35% van de in verband met hennep gerelateerde overtredingen aangehouden verdachten ontvangt een of meerdere uitkeringen van UWV. In de eerste 8 maanden van 2013 hebben we 319 onderzoekswaardige signalen in behandeling genomen.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid zijn alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn trekker om partijen bijeen te brengen en plannen te maken. De meerwaarde van UWV ligt vooral op het terrein van arbeidsmarktanalyses.

Leerwerkloketten in 2013

Het ministerie van SZW heeft voor 2013 tot en met 2015 opnieuw budget ter beschikking gesteld voor de Leerwerkloketten. De deelnemende partners moeten gezamenlijk zorgen voor co-financiering van minimaal 50% van de kosten. De Leerwerkloketten stellen per arbeidsmarktregio een businessplan op.

Slotervaartziekenhuis

In een project met het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de Universiteit Maastricht hebben we de afgelopen jaren onderzocht hoe door aanpassing van werkprocessen in de zorg meer eenvoudige functies voor Wajongers kunnen ontstaan.

Dienstverlening aan werkgevers samen met gemeenten

Om de samenwerking tussen UWV en gemeenten op het gebied van werkgeversdienstverlening in de praktijk vorm te geven heeft de Programmaraad 3 varianten opgesteld, waarbij de mate van samenwerking varieert van zeer intensief tot minimaal.

Dienstverlening aan werkzoekenden samen met gemeenten

UWV en gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor mensen met vergelijkbare problemen. Voor de dienstverlening aan werkzoekenden heeft de Programmaraad een publicatie uitgegeven met praktijkvoorbeelden van samenwerking met gemeenten op het gebied van werkzoekendendienstverlening.