Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 28 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Fraudeonderzoeken bij jobcoachbedrijven in 2013

UWV werkt samen met ruim 380 erkende jobcoachbedrijven. In de eerste 8 maanden van 2013 liepen er 8 onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij zulke bedrijven.

Dutch Career Cup in 2013

Een bijzonder Wajongproject is de Dutch Career Cup, een landelijk voetbal/re-integratieprogramma voor werkzoekenden. Het derde toernooiseizoen start in juni. In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 29 plaatsingen gerealiseerd.

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn in totaal 3.300 re-integratietrajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan (voor 290 WW-gerechtigden en 3.040 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Resultaten IRO in 2013

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In de eerste 8 maanden van 2013 rondden 5.121klanten hun IRO-traject af (561 werklozen en 4.560 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Besteding re-integratiebudgetten in 2013

We kunnen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in de eerste 8 maanden van 2013 uitgekomen op 58 miljoen euro. De uitgaven aan re-integratievoorzieningen bedragen 37 miljoen euro.

Slotervaartziekenhuis

In een project met het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de Universiteit Maastricht hebben we de afgelopen jaren onderzocht hoe door aanpassing van werkprocessen in de zorg meer eenvoudige functies voor Wajongers kunnen ontstaan.

Interne Jobcoach

Bij de regeling ‘Interne Jobcoach’ bepaalt de werkgever of hij jobcoaching in eigen beheer uitvoert of uitbesteedt aan een externe jobcoachorganisatie of kiest voor een combinatie van beide mogelijkheden. Met toestemming van het ministerie van SZW biedt UWV in een pilot werkgevers de mogelijkheid ook in 2013 van de regeling gebruik te maken.

Plaatsingspercentage AG

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en –diensten

De tabel toont de aantallen ingekochte re-integratietrajecten en –diensten voor werklozen en arbeidsongeschikten.

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten

In 2012 zijn 9.010 re-integratietrajecten voor Wajongers gestart. De tabel toont voorlopige cijfers. Deze worden mogelijk aangepast als lopend onderzoek is afgerond.