Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 66 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Het nieuwe onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Verder staat de ontwikkeling van academische werkplaatsen centraal.

Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) omvat inmiddels 12 afgesloten onderzoeken, en een aantal praktisch toepasbare methodes.

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn een strategisch partnership aangegaan. We werken onder andere samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren aan betere ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Leerwerkloketten

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie heeft inmiddels budget toegekend voor de periode 2013 tot en met 2015.

Dienstverlening aan Wajong-werkgevers

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

Digitale dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden

We gaan niet alleen over op digitale dienstverlening voor werkzoekenden, we bieden ook steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden via het internet. Om te beginnen voor WW-klanten gaan we het internet als belangrijkste communicatiekanaal positioneren en het gebruik van andere kanalen ontmoedigen.

Ontwikkeling digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er in de nabije toekomst minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening voor WW-klanten op. In het afgelopen jaar hebben we de volgende stappen gezet.

Speciale klantteams

We hebben speciale klantteams ingesteld die in actie komen als klanten buiten hun schuld in ernstige problemen dreigen te komen. In 2012 hebben deze teams 452 probleemsituaties opgelost.

Werkgeversservicepunten

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen 1 llandelijk en 30 regionale Werkgeversservicepunten. 2012 hebben we in zes regio’s samen met gemeenten een marktbewerkingsplan opgesteld.

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan circa 21 miljoen dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. Die gegevens gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen. We leveren de gegevens ook aan andere partijen, in 2012 deden we dat ruim 1,1 miljoen keer.