Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

UWV Telefonie in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 heeft ons Klanten Contactcentrum (KCC) 4,9 miljoen telefonische klantvragen ontvangen. Dat is bijna 3% meer dan in de eerste 8 maanden van 2012 (4,8 miljoen). 87% van de bellers kreeg direct antwoord (2012: 87%).

Betrokken cliëntenraden

De Centrale Cliëntenraad heeft adviezen gegeven over onder andere het UWV jaarplan 2014, de beleidsregel boete werknemer 2013, het tijdstip van verstrekken van de jaaropgave, het vermelden van de vakantietoeslag op de betaalspecificaties en een folder over de overstapregeling van de oude naar de nieuwe Wajong.

UWV Telefonie

In 2012 heeft ons Klanten Contactcentrum 7,1 miljoen telefonische klantvragen ontvangen, dat is ruim 7 procent minder dan in 2011 (7,7 miljoen). 84 procent van de bellers kreeg direct en naar tevredenheid antwoord.

Verbeterplannen na rapport Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. UWV trekt lering uit het rapport. De afgelopen periode hebben we de dienstverlening op de volgende punten verbeterd.

Cliëntenraden

Met de Centrale Cliëntenraad en met de Districtsraden hebben we onder meer gesproken over de invoering van e-dienstverlening. We inventariseren hoe de raden betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling en uitrol van de e-dienstverlening.