Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen

We hebben in 2012 een aantal maatregelen getroffen om het tekort aan verzekeringsartsen in de komende jaren op te lossen. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan een efficiëntere inzet van verzekeringsartsen.

Convenant met GGZ Nederland

In april 2012 hebben we een convenant afgesloten met GGZ Nederland voor een hogere arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen.

Van compensatiegericht naar (ook) participatiegericht beoordelen

De nWajong en de Wsw kennen verschillende beoordelingskaders, waardoor er risico bestaat dat de uitkomsten van beoordelingen onderling niet consistent zijn. In 2012 is een project gestart om een universeel toepasbare methodiek te ontwikkelen.

Proef met geluidsopnamen bij verzekeringsartsen

Naar aanleiding van een uitlating van de Nationale ombudsman is UWV een proef begonnen waarbij onder voorwaarden geluidsopnames zijn toegestaan in de spreekkamer van de verzekeringsarts.

Ervaringen van (ex-)kankerpatiënten met de WIA beoordeling

Om vast te stellen hoe (ex)kankerpatiënten de WIA-beoordeling ervaren, hebben de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en UWV gezamenlijk een enquête gehouden onder (ex-)kankerpatiënten.