Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 11 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

"Nascholing verbeterde de beoordeling van kankerpatiënten"

Interview met Laurence Maes (34), teamleider Belangenbehartiging bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, over de samenwerking met UWV bij de sociaal-medische beoordeling van (ex-)kankerpatiënten.

Verbeteren ZW-Arborol

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. Alle maatregelen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom uit de Ziektewet, zijn inmiddels gerealiseerd.

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Het nieuwe onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Verder staat de ontwikkeling van academische werkplaatsen centraal.

Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) omvat inmiddels 12 afgesloten onderzoeken, en een aantal praktisch toepasbare methodes.

Samenwerking met gemeenten

UWV en de 4 grootste gemeenten zijn op het ogenblik in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met als doel om gezamenlijk tot een landelijk backofficemodel te komen.

UWV-Zomercongres

Tijdens het goed bezochte UWV Zomercongres bogen de bezoekers zich over de vraag hoe voorkomen kan worden dat mensen met psychische klachten ‘outsiders’ worden.

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen

We hebben in 2012 een aantal maatregelen getroffen om het tekort aan verzekeringsartsen in de komende jaren op te lossen. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan een efficiëntere inzet van verzekeringsartsen.

Convenant met GGZ Nederland

In april 2012 hebben we een convenant afgesloten met GGZ Nederland voor een hogere arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen.

Van compensatiegericht naar (ook) participatiegericht beoordelen

De nWajong en de Wsw kennen verschillende beoordelingskaders, waardoor er risico bestaat dat de uitkomsten van beoordelingen onderling niet consistent zijn. In 2012 is een project gestart om een universeel toepasbare methodiek te ontwikkelen.

Proef met geluidsopnamen bij verzekeringsartsen

Naar aanleiding van een uitlating van de Nationale ombudsman is UWV een proef begonnen waarbij onder voorwaarden geluidsopnames zijn toegestaan in de spreekkamer van de verzekeringsarts.