Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen in 2013

Om het tekort aan verzekeringsartsen de komende jaren op te lossen, werven we nieuwe verzekeringsartsen en bereiden we maatregelen voor een efficiëntere inzet van deze professionals.

Naar een universele methodiek participatiegericht beoordelen

Het project Innovatie & Instrumentarium Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen ontwikkelt voor UWV een wetsonafhankelijke methode, die een universeel toepasbaar fundament vormt voor iedere mogelijke sociaal-medische claimbeoordeling, indicering en advisering over participatie.

Derde verzekeringsarts gaat promoveren binnen KCVG

Op 20 november 2013 zal Patricia Dekkers als derde verzekeringsarts van het KCVG haar proefschrift verdedigen. Het doel van haar promotieonderzoek is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van cliënten die langdurig verzuimen.

Keuringen van personen in schuldverleningstraject

De minister van SZW heeft halverwege 2013 aan UWV toestemming gegeven om arbeidskeuringen te verrichten in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).