Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen in 2013

Om het tekort aan verzekeringsartsen de komende jaren op te lossen, werven we nieuwe verzekeringsartsen en bereiden we maatregelen voor een efficiëntere inzet van deze professionals.

Naar een universele methodiek participatiegericht beoordelen

Het project Innovatie & Instrumentarium Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen ontwikkelt voor UWV een wetsonafhankelijke methode, die een universeel toepasbaar fundament vormt voor iedere mogelijke sociaal-medische claimbeoordeling, indicering en advisering over participatie.

Derde verzekeringsarts gaat promoveren binnen KCVG

Op 20 november 2013 zal Patricia Dekkers als derde verzekeringsarts van het KCVG haar proefschrift verdedigen. Het doel van haar promotieonderzoek is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van cliënten die langdurig verzuimen.

Keuringen van personen in schuldverleningstraject

De minister van SZW heeft halverwege 2013 aan UWV toestemming gegeven om arbeidskeuringen te verrichten in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Verbeteren ZW-Arborol

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. Alle maatregelen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom uit de Ziektewet, zijn inmiddels gerealiseerd.

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Het nieuwe onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Verder staat de ontwikkeling van academische werkplaatsen centraal.

Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) omvat inmiddels 12 afgesloten onderzoeken, en een aantal praktisch toepasbare methodes.

Samenwerking met gemeenten

UWV en de 4 grootste gemeenten zijn op het ogenblik in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met als doel om gezamenlijk tot een landelijk backofficemodel te komen.

UWV-Zomercongres

Tijdens het goed bezochte UWV Zomercongres bogen de bezoekers zich over de vraag hoe voorkomen kan worden dat mensen met psychische klachten ‘outsiders’ worden.

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen

We hebben in 2012 een aantal maatregelen getroffen om het tekort aan verzekeringsartsen in de komende jaren op te lossen. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan een efficiëntere inzet van verzekeringsartsen.