Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verbeteren ZW-Arborol

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. UWV vervult voor mensen met een Ziektewetuitkering dus de rol van arbodienst. We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal maatregelen afgesproken om in de uitvoering meer te focussen op arbeidsparticipatie van klanten met een Ziektewetuitkering en op een hogere uitstroom van deze klanten uit de Ziektewet. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het ZW-arboverbeterplan.

De maatregelen zijn in de eerste helft van 2012 gerealiseerd en maken inmiddels deel uit van de reguliere werkwijze.

  • We hebben de regie in het ZW-arbo klantproces gelegd bij de
    re-integratiebegeleider, in plaats van bij de verzekeringsarts. De
    re-integratiebegeleider is gericht op het begeleiden van de klant naar werk. Door deze verschuiving komt de focus meer te liggen op arbeidsparticipatie en herstel, in combinatie met demedicalisering. Ook sturen we beter. Hiervoor gebruiken we nieuwe prestatie- en stuurindicatoren voor onder meer de uitstroom uit de Ziektewet.
  • We zien inmiddels dat het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen van 10 procent in 2011 naar bijna 12 procent in 2012 (streefcijfer: 7,5 procent.) Daarnaast hebben we 40 procent van onze klanten met een Ziektewetuitkering, de zogenoemde vangnetters, hersteld verklaard. Dat is beduidend meer dan het streefcijfer van 24 procent.
  • Ook is de juistheid van de re-integratieverslagen gestegen van 82 procent in 2011 naar 90 procent in 2012. In deze verslagen geven we aan wat we doen om vangnetters weer aan de slag te helpen.
  • We hebben platforms ingericht waar kantoren kennis en ervaringen delen rond innovatieve en succesvolle re-integratiemiddelen.

In 2012 hebben we samen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) op 3 vestigingen een pilot gehouden om langdurig zieke uitzendkrachten sneller terug te begeleiden naar (passend) werk en zo langdurend verzuim substantieel te reduceren. UWV bekeek daarbij welke arbeid passend zou zijn voor de zieke uitzendkracht en de uitzendbranche zorgde vervolgens voor passend werk. In vervolg op de pilot is de nieuwe werkwijze per 1 januari 2013 landelijk ingevoerd. Hiervoor hebben we een convenant met de uitzendbranche afgesloten. De laatste maanden van 2012 is daarvoor op iedere vestiging een team ingesteld dat zo snel mogelijk de arbeidsmogelijkheden van uitzendkrachten beoordeelt. Uit de pilot bleek dat een landelijke invoering van het convenant een besparing mogelijk maakt van 20 miljoen euro op de programmakosten. De twee grootste uitzendorganisaties hebben echter besloten om per 1 januari 2013 zelf het risico van de Ziektewet te dragen. Hierdoor zal het aantal uitzendkrachten waarvoor UWV de arborol vervult met ongeveer 75 procent dalen. De genoemde besparing op de programmakosten zal daardoor navenant lager uitvallen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Voorkomen van instroom in WIA

Voorkomen van instroom in WIA

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont onder andere hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Lees verder