Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

In juli 2009 hebben UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) opgericht. Doel is het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van de arbeidsdeskundigheid. De kennisontwikkelingsactiviteiten van het AKC sluiten direct aan op de Kennisagenda van UWV. Samen met het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) wordt steeds vaker in multidisciplinaire onderzoeksteams gewerkt.

Eind 2012 heeft een visitatiecommissie op verzoek van UWV en NVvA de resultaten van het AKC tot dan toe beoordeeld. De visitatiecommissie was van oordeel dat het AKC met beperkte middelen en menskracht al veel heeft bereikt. UWV en NVvA hebben zich in februari samen met het bestuur van het AKC gebogen over de aanbevelingen van de visitatie commissie. Het accent zal de komende periode steeds meer liggen op onderzoek naar verbetering van de effectiviteit van het arbeidsdeskundig handelen door implementatie van AKC producten.

Het wetenschappelijke onderzoekprogramma ‘Professionalisering -Arbeidsdeskundig Handelen’ omvat inmiddels 12 afgesloten onderzoeken en heeft ook de eerste concrete resultaten opgeleverd. De scan Werkvermogen werkzoekenden (AKC Onderzoek Cahier 10) beschrijft een veelbelovende nieuwe methode die werkzoekenden inzicht kan bieden in beïnvloedbare factoren bij het vinden van werk. Arbeidsdeskundigen kunnen de scan inzetten als ze samen met de werkzoekenden een participatieplan of een werkzoekstrategie opstellen. Onze arbeidsdeskundigen kunnen in hun werk bijvoorbeeld ook goed gebruik maken van de in november 2012 verschenen AKC Cahiers ‘Arbeidskundig handelen bij het inschatten van verlies van arbeidsvermogen bij personenschade’ en ‘Naar een cultureel competente arbeidsdeskundige beroepsuitoefening door de arbeidsdeskundige’. Op de website en in de Arbeidsdeskundige Kennisbank zijn alle AKC-cahiers en andere projectresultaten online te vinden. De kennis en informatie van UWV vormen een belangrijke bouwsteen voor deze kennisbank.

Het Wajong project ‘Werken naar Vermogen. Samenwerkende beroepsgroepen in de Regio’ is succesvol afgerond. Dit project van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen (NVVG) is uitgevoerd met subsidie vanuit het ministerie van SZW. 8 beroepsgroepen hebben samen aanbevelingen opgesteld om de samenwerking te versterken in de keten die Wajongers ondersteunt op weg naar de arbeidsmarkt. Onder de titel “MMM…mensen met mogelijkheden” is op 30 maart 2012 een slotconferentie gehouden. Daar is een convenant ondertekend, gericht op betere samenwerking in de keten rondom Wajongers. Met Divosa wordt besproken of en hoe de ontwikkelde methodiek kan worden ingezet om die samenwerking te stimuleren.

Het maatschappelijk zeer relevante project Werkscan is in september 2012 van start gegaan. Met de Werkscan kunnen werkenden zelf meer regie op hun duurzaamheid op de arbeidsmarkt nemen en zo uitval voorkomen. Er zijn 65 arbeidsdeskundigen getraind en gecertificeerd om de scan te gebruiken, in de eerste 3 maanden van 2013 worden nog eens 30 arbeidsdeskundigen getraind. Alle Nederlanders kunnen gebruik maken van de online Werkscan.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen