Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Naar een universele methodiek participatiegericht beoordelen

De nWajong en de Wsw kennen verschillende beoordelingskaders, waardoor er risico bestaat dat de uitkomsten van beoordelingen onderling niet consistent zijn. Het project Innovatie & Instrumentarium Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen (voorheen Project Nieuwe Claimbeoordeling 2013) ontwikkelt voor UWV een wetsonafhankelijke methode, die een universeel toepasbaar fundament vormt voor iedere mogelijke sociaal-medische claimbeoordeling, indicering en advisering over participatie.

Om participatieadviezen nog beter te kunnen onderbouwen, wordt volgens deze methode voor elke klant een profiel opgesteld. Daarvoor worden niet alleen de gebruikelijke (medische) kenmerken verzameld, maar ook een aantal kenmerken in kaart gebracht die voorwaarden voor werk vormen. Het gaat dan om zaken als, prioriteiten kunnen stellen, leiding kunnen geven, leiding kunnen aanvaarden en/of structuur aanbrengen in werk.

Gezien de continue ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom indicering en re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking ligt de focus van het project in eerste instantie op het beoordelen van arbeidsvermogen van mensen die geen wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen. Op termijn zal deze wetsonafhankelijke methode voor alle sociaal medische dienstverlening toegepast worden.

In juli van 2013 zijn op 3 kantoren ontwikkeltrajecten gestart, die zijn gericht op de toepassingsgebieden nWajong en complementaire dienstverlening. De ontwikkeltrajecten zijn bedoeld om de nieuwe methode te toetsen vanuit gebruikersperspectief en vervolgens ondersteunend instrumentarium te ontwikkelen en draagvlak te creƫren voor de vernieuwde methodiek. De methode en het instrumentarium worden de komende maanden beproefd.

In juni hebben UWV en het Verbond van Verzekeraars een convenant afgesloten waarin verzekeraars onder bepaalde voorwaarden een herbeoordeling kunnen aanvragen bij UWV. Het gaat om werkgevers die eigenrisicodrager zijn en de kosten voor de betaling van uitkeringen aan hun werknemers hebben verzekerd. Als er sprake is van een gewijzigde gezondheidssituatie van de werknemer, kan de verzekeraar volgens het convenant met machtiging van de werkgever een onderbouwde aanvraag doen voor het verrichten van een herbeoordeling. Op dit moment vinden afrondende besprekingen plaats over de wijze waarop de verzekeraar deze herbeoordeling bij UWV kan aanvragen. Naar verwachting zullen verzekeraars in de loop van 2013 de eerste aanvragen bij UWV doen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Sociaal-medische beoordeling nieuwe Wajong in 2013

Sociaal-medische beoordeling nieuwe Wajong in 2013

In de eerste 8 maanden van 2013 handelden we 17.700 aanvragen voor de nieuwe wet Wajong af. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat

Lees verder