Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Derde verzekeringsarts gaat promoveren binnen KCVG

Op 20 november 2013 zal Patricia Dekkers als derde verzekeringsarts van het KCVG haar proefschrift verdedigen. Het doel van haar promotieonderzoek is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van cliënten die langdurig verzuimen. In dit promotietraject werd vanuit verschillende perspectieven kennis verzameld over factoren die werkhervatting belemmeren of bevorderen bij langdurig zieke werknemers (verzuim tussen 18 en 24 maanden). Deze nieuwe kennis is gebruikt voor de ontwikkeling van een instrument dat bruikbaar is in de spreekkamer van verzekeringsartsen. In een landelijke implementatiestudie is onderzocht of het gebruik van een signaleringslijst met relevante factoren voor arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van langdurig zieke werknemers haalbaar is bij de WIA-beoordeling. In het jaarverslag volgen de conclusies.

Het KCVG is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU Medisch Centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers.

In 2012 is het KCVG intern geëvalueerd en extern gevisiteerd. Algemene conclusie van de onafhankelijke visitatiecommissie was dat het KCVG in de 7 jaar van zijn bestaan heeft laten zien dat investeren in een qua kennisopbouw achtergebleven domein tot concrete en goede resultaten kan leiden. UWV heeft met de programmaraad KCVG besproken hoe de aanbevelingen en adviezen van de visitatiecommissie in de organisatie en in de werkwijze van het KCVG kunnen worden opgenomen. Afgesproken is dat het programma van het KCVG moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van UWV. Bij de start van ieder nieuw promotietraject worden de onderzoeksopzet en –duur afgestemd en zo nodig bijgesteld op basis van de Kennisagenda van UWV. In 2013 is een adviesraad voor het KCVG ingesteld.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen