Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Taskforce Wajong werkt!

UWV wil in 2013 minimaal 6.500 Wajongers bij reguliere werkgevers plaatsen, we hebben de ambitie om dat in 2015 voor 10.000 Wajongers te doen. Het initiatief Wajong Werkt wordt ondersteund door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.

Werkgeversservicepunten in 2013

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van banen en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.

Sectorale arbeidsmarktinformatie

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 7 sectorbeschrijvingen verschenen, met actuele informatie over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de vacatures, het arbeidsaanbod, overschotten en tekorten en kansen en mogelijkheden binnen een sector.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid zijn alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn trekker om partijen bijeen te brengen en plannen te maken. De meerwaarde van UWV ligt vooral op het terrein van arbeidsmarktanalyses.

Dienstverlening aan Wajong-werkgevers

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

Werkgeversservicepunten

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen 1 llandelijk en 30 regionale Werkgeversservicepunten. 2012 hebben we in zes regio’s samen met gemeenten een marktbewerkingsplan opgesteld.

Project Impuls Regionale Samenwerking Zorg

Per 1 juli 2012 is het project Impuls Regionale Samenwerking Zorg succesvol afgesloten. In dit project hebben diverse partijen intensief samengewerkt om een extra impuls te geven aan de regionale samenwerking in de zorg.

Taskforce Wajong werkt!

Ons doel is om in 2013 en 2014 steeds meer Wajongers aan het werk te helpen. We streven naar minimaal 6.500 plaatsingen in 2013, oplopend tot 10.000 plaatsingen in 2015. Om dit te ondersteunen, is een taskforce Wajong aan de slag gegaan onder de projectnaam ‘Wajong werkt!’.

Sectorale arbeidsmarktinformatie

UWV gaat samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen van in ieder geval 20 sectoren sectorbeschrijvingen maken. Het project is in april van start gegaan, de eerste beschrijvingen zijn inmiddels verschenen.

Aandacht voor stakeholders

Door onze samenwerking met andere dienstverleners zowel op landelijk als regionaal niveau te versterken, kunnen we meer betekenen voor onze klanten. We zoeken steeds vaker contact met onze relaties in het politieke en maatschappelijke domein.