Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 62 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Efficiëntere inzet verzekeringsartsen in 2013

Om het tekort aan verzekeringsartsen de komende jaren op te lossen, werven we nieuwe verzekeringsartsen en bereiden we maatregelen voor een efficiëntere inzet van deze professionals.

Naar een universele methodiek participatiegericht beoordelen

Het project Innovatie & Instrumentarium Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen ontwikkelt voor UWV een wetsonafhankelijke methode, die een universeel toepasbaar fundament vormt voor iedere mogelijke sociaal-medische claimbeoordeling, indicering en advisering over participatie.

Derde verzekeringsarts gaat promoveren binnen KCVG

Op 20 november 2013 zal Patricia Dekkers als derde verzekeringsarts van het KCVG haar proefschrift verdedigen. Het doel van haar promotieonderzoek is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van cliënten die langdurig verzuimen.

Taskforce Wajong werkt!

UWV wil in 2013 minimaal 6.500 Wajongers bij reguliere werkgevers plaatsen, we hebben de ambitie om dat in 2015 voor 10.000 Wajongers te doen. Het initiatief Wajong Werkt wordt ondersteund door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.

Wajongdienstverlening aan werkgevers in 2013

De werkgeversaanpak Wajong maakt onderdeel uit van de 30 regionale werkgeversservicepunten. Het ontzorgen van de werkgever is een belangrijk speerpunt. Ook ondersteunen we de werkgever bij de werving en selectie en bij de begeleiding van de Wajonger in de arbeidsomgeving.

Ontwikkelen digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening op, met name voor werkzoekenden. Onze eerste prioriteit is een stabiel functionerend werk.nl, waar onze klanten ongehinderd van onze digitale dienstverlening gebruik kunnen maken.

Digitale dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden in 2013

We gaan niet alleen over op digitale dienstverlening voor werkzoekenden, we bieden steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden online. Inmiddels schrijft 93% van de WW-klanten zich digitaal in. De papieren verzending van betaalspecificaties schaffen we stap voor stap af.

Speciale klantteams ook voor werkgevers

We hebben speciale klantteams die in actie komen als klanten buiten hun schuld in ernstige problemen dreigen te komen. In 2013 pakken de teams ook meldingen op over werkgevers die tussen wal en schip dreigen te geraken.

Digitale dienstverlening aan werkgevers in 2013

Werkgevers kunnen hun ziek-, zwangerschaps- en hersteldmeldingen digitaal doen. Werkgevers die veel gegevens leveren kunnen dat doen via Digipoort, het overheidsbrede transactiekanaal. Het is ons streven dat de klantcontacten van werkgevers met UWV in 2015 voor 70% digitaal verlopen.

Werkgeversservicepunten in 2013

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van banen en het creëren van baanopeningen bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.