Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 30 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord 2010 fors bezuinigen. Tot 2018 gaat het om een bedrag van 440 miljoen euro. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

Digitale dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden

We gaan niet alleen over op digitale dienstverlening voor werkzoekenden, we bieden ook steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden via het internet. Om te beginnen voor WW-klanten gaan we het internet als belangrijkste communicatiekanaal positioneren en het gebruik van andere kanalen ontmoedigen.

Ontwikkeling digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er in de nabije toekomst minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening voor WW-klanten op. In het afgelopen jaar hebben we de volgende stappen gezet.

Risicobeheersing 2012

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. We onderkennen de volgende punten als belangrijkste risico's met betrekking tot beleidsprioriteiten.

Gewenning aan digitale dienstverlening

Voor werkzoekenden die niet-digivaardig zijn, organiseren we inloopmiddagen en workshops op onze vestigingen. Met extra budget van SZW kunnen we tot en met 2014 ruim 200 extra mensen inzetten voor de begeleiding van minder digivaardigen op de Werkpleinen.

Digitale dienstverlening voor werkgevers

Het is ons streven dat de klantcontacten van werkgevers met UWV in 2015 voor 70 procent digitaal verlopen. We zullen daarom de komende tijd werkgevers en hun intermediairs op allerlei manieren aanmoedigen om de overstap van papier naar digitaal te maken.

Digitaliseren en automatiseren dankzij vereenvoudiging

Met eenvoudigere wet- en regelgeving kunnen we de regels beter uitleggen aan onze klanten. Bovendien kunnen we onze werkprocessen daarmee verder digitaliseren en automatiseren.

Dienstverlening aan werkzoekenden

In 2012 konden we de helft van onze WW-klanten nog persoonlijke dienstverlening aanbieden. In de loop van 2013 zal uiteindelijk nog 10 procent van de WW-klanten in aanmerking kunnen komen voor face-to-face dienstverlening. De overige klanten bieden we digitale dienstverlening aan.

Netwerkpleinen

Voor hoger opgeleide werkzoekenden met een WW-uitkering hebben we in 2010 – bij wijze van experiment – een virtueel werkplein, het Netwerkplein, ontwikkeld. We gaan de in het kader van het Netwerkplein ontwikkelde digitale dienstverlening nu opnemen in ons dienstverleningsconcept.

Archiefbeheer

Met het oog op de toenemende digitalisering van onze dienstverlening en de verdere automatisering van onze werkprocessen stapt UWV meer en meer over op een digitaal archief.