Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Opbouw en ontwikkeling digitale dienstverlening

De komende jaren voeren we stapsgewijze digitale dienstverlening in. Voor het monitoren van de opbouw en ontwikkeling van de digitale dienstverlening gebruiken wij de in de volgende grafiekopgenomen kerncijfers.

"De sollicitatiegame van UWV werkt echt!"

Interview met Henriëtte Grunewald (25) over Expeditie Work, het sollicitatiegame dat UWV speciaal voor jongeren ontwikkelde.

"Door computertraining kan ik beter solliciteren"

Interview met Ab van Blanken (46) over hoe hij met hulp van UWV leerde om te gaan met computers en met digitale dienstverlening.

Digitaal rechercheren

UWV neemt deel aan het IRN-project (Internet Recherche & Onderzoek Netwerk), waarin gebruik wordt gebruik van de nieuwste zoektechnologie om het internet te scannen op interessante en relevante risico’s.

Verplicht gebruik Werkmap

UWV stimuleert het gebruik van de Werkmap voor alle WW'ers. 74 procent van de WW’ers maakt er inmiddels gebruik van.

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord 2010 fors bezuinigen. Tot 2018 gaat het om een bedrag van 440 miljoen euro. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

Digitale dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden

We gaan niet alleen over op digitale dienstverlening voor werkzoekenden, we bieden ook steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden via het internet. Om te beginnen voor WW-klanten gaan we het internet als belangrijkste communicatiekanaal positioneren en het gebruik van andere kanalen ontmoedigen.

Ontwikkeling digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er in de nabije toekomst minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening voor WW-klanten op. In het afgelopen jaar hebben we de volgende stappen gezet.

Risicobeheersing 2012

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. We onderkennen de volgende punten als belangrijkste risico's met betrekking tot beleidsprioriteiten.

Gewenning aan digitale dienstverlening

Voor werkzoekenden die niet-digivaardig zijn, organiseren we inloopmiddagen en workshops op onze vestigingen. Met extra budget van SZW kunnen we tot en met 2014 ruim 200 extra mensen inzetten voor de begeleiding van minder digivaardigen op de Werkpleinen.