Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Aanscherpen nalevingscommunicatie

Om de naleving van regels te stimuleren, scherpen we de inhoud en toonzetting van onze klantcommunicatie aan. Alle informatie die we via internet en telefonie geven, is in 2012 aangepast. In 2013 volgen de oproepbrieven, brochures en formulieren.

In 2012 hebben wij onze actieve deelname aan de nalevingscampagne Weet hoe het zit voortgezet. In maart hebben we een mailing gestuurd naar 53.000 WW-klanten en 3.000 WIA-klanten over het onderwerp 'werk en een uitkering'. Het ging om klanten die zijn ingestroomd tussen augustus en december 2011. In de mailing lag de nadruk op alle vormen van werk en vrijwilligerswerk. Hierbij werd aangegeven dat UWV regelmatig controleert.

In oktober 2012 is een massamediale campagne gevoerd rond het thema ‘witte fraude’. Daarbij gaat het met name om verzwegen inkomsten van uitkeringsgerechtigden, die aan het licht komen door bestanden te vergelijken. Doelgroepsegmentatie, op basis van consumentendata, maakte een gerichte inzet van de campagne mogelijk. Uit een externe evaluatie blijkt dat het aandeel UWV-uitkeringsgerechtigden die weten dat ze werk naast een uitkering moeten melden, stabiel blijft rond de 85 procent. Bovendien scoorden de UWV-doelgroepen ook goed op de gedragsdoelstelling: bijna negen op de tien uitkeringsgerechtigden (86 procent) melden werk naast hun uitkering altijd direct bij UWV. Dit aantal was direct voor de campagne nog 76 procent en vormt bovendien een opvallende stijging ten opzichte van de voorgaande jaren, toen dit aandeel rond 65 procent lag.

Van eind november tot half december 2012 is campagne gevoerd over de nieuwe Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, die per 1 januari 2013 in werking is getreden. Centraal stonden de wijzigingen in het sanctiebeleid. Ontvangers van een uitkering moeten bij overtredingen het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgen ze hetzelfde bedrag als boete. Als ze binnen vijf jaar opnieuw in de fout gaan, stijgt de boete naar 150 procent van het gefraudeerde bedrag. Deze tweede boete wordt direct met de uitkering verrekend, zodat de fraudeur tijdelijk geen uitkering ontvangt. Deze verrekening kan gedurende maximaal vijf jaar plaatsvinden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht 2012

Overtredingen inlichtingenplicht 2012

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht elke verandering in hun situatie door te geven die van belang kan zijn voor hun uitkering. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2012.

Lees verder