Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 26 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren

Met eenvoudigere wet- en regelgeving kunnen we de regels beter uitleggen aan onze klanten. Bovendien kunnen we onze werkprocessen daarmee verder vereenvoudigen en ook verder digitaliseren en automatiseren.

Gebruik Werkmap

Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. UWV stimuleert het gebruik van de Werkmap voor alle WW’ers. 63% van de WW’ers bezoekt de Werkmap regelmatig, samen doen zij dat circa 2 miljoen keer per maand.

Wajongdienstverlening aan werkgevers in 2013

De werkgeversaanpak Wajong maakt onderdeel uit van de 30 regionale werkgeversservicepunten. Het ontzorgen van de werkgever is een belangrijk speerpunt. Ook ondersteunen we de werkgever bij de werving en selectie en bij de begeleiding van de Wajonger in de arbeidsomgeving.

Minder geld, andere dienstverlening

UWV moet fors bezuinigen, tot en met 2018 gaat het om een bedrag van 490 miljoen euro. Als gevolg daarvan verandert onze dienstverlening van karakter. Sinds juli komt nog maar 10% van de WW-klanten nog in aanmerking voor face-to-face dienstverlening.

Ontwikkelen digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening op, met name voor werkzoekenden. Onze eerste prioriteit is een stabiel functionerend werk.nl, waar onze klanten ongehinderd van onze digitale dienstverlening gebruik kunnen maken.

Digitale dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden in 2013

We gaan niet alleen over op digitale dienstverlening voor werkzoekenden, we bieden steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden online. Inmiddels schrijft 93% van de WW-klanten zich digitaal in. De papieren verzending van betaalspecificaties schaffen we stap voor stap af.

Digitale dienstverlening aan werkgevers in 2013

Werkgevers kunnen hun ziek-, zwangerschaps- en hersteldmeldingen digitaal doen. Werkgevers die veel gegevens leveren kunnen dat doen via Digipoort, het overheidsbrede transactiekanaal. Het is ons streven dat de klantcontacten van werkgevers met UWV in 2015 voor 70% digitaal verlopen.

Sectorale arbeidsmarktinformatie

In de eerste 8 maanden van 2013 zijn 7 sectorbeschrijvingen verschenen, met actuele informatie over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de vacatures, het arbeidsaanbod, overschotten en tekorten en kansen en mogelijkheden binnen een sector.

Risicobeheersing in 2013

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. We voorzien 5 belangrijke risico’s bij het realiseren van het UWV jaarplan 2013.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid zijn alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn trekker om partijen bijeen te brengen en plannen te maken. De meerwaarde van UWV ligt vooral op het terrein van arbeidsmarktanalyses.