Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren

Met eenvoudigere wet- en regelgeving kunnen we de regels beter uitleggen aan onze klanten. Bovendien kunnen we onze werkprocessen daarmee verder vereenvoudigen en mede daardoor verder digitaliseren en automatiseren. En dat helpt ons om onze besparingsdoelstellingen te halen. Veel van onze voorstellen zijn per 1 januari 2013 vastgelegd in de Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Sinds 1 juni 2013 is een nieuw dagloonbesluit van kracht, waardoor we bij de uitkeringsvaststelling onder andere van het laatste dienstverband en standaard 8% vakantietoeslag kunnen uitgaan. Dit betekent dat we ons voortaan volledig kunnen baseren op de gegevens die we in de polisadministratie beschikbaar hebben. Voor musici en artiesten betekent het nieuwe dagloonbesluit dat er een einde komt aan hun uitzonderingspositie. Zij kregen tot nu toe een hogere WW-uitkering dan andere groepen en kwamen ook sneller in aanmerking voor een WW- of WIA-uitkering. Voor de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2013 geldt een compensatieregeling, die zorgt dat de uitkeringsaanvragen van musici en artiesten in deze periode nog getoetst worden aan de oude regels.

Om onze besparingsdoelstellingen voor 2015 en volgende jaren te halen, hebben we een aantal aanvullende vereenvoudigingsvoorstellen gedaan aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat hierbij onder andere om de mogelijkheid van een compacte claimbeoordeling en het vereenvoudigen, verregaand digitaliseren en automatiseren van het WAO-proces.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen