Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Wajongdienstverlening aan werkgevers in 2013

De werkgeversaanpak Wajong maakt onderdeel uit van de 30 regionale werkgeversservicepunten.

Het ontzorgen van de werkgever is een belangrijk speerpunt. We ondersteunen de werkgever bij het inrichten van zijn organisatie door informatie en advies te geven hoe hij zijn bedrijf ‘Wajongproof’ kan maken. Ook ondersteunen we de werkgever bij de werving en selectie en bij de begeleiding van de Wajonger in de arbeidsomgeving.

Begin 2013 is het Wajongbestand.nl ontwikkeld, een nieuw instrument waarmee UWV op basis van een beperkt aantal selectiecriteria snel een indruk heeft van het aantal beschikbare Wajongers per beroepsgroep en arbeidsmarktregio. Hiermee kunnen we aan werkgevers direct aangeven wat het aanbod van Wajongkandidaten is op hun vacatures. Tot en met augustus 2013 zijn er 3.700 vacatures geworven voor de Wajongdoelgroep. Hiervan zijn er 2.100 vervuld.

In totaal zijn er in 2013 door het Landelijk Werkgeversservicepunt met zowel grote als kleine werkgevers 47 convenanten en intentieverklaringen afgesloten om meer werkplekken voor onze doelgroepen te realiseren. Voor specifiek de Wajongdoelgroep zijn 16 convenanten afgesloten. De meeste convenanten zijn afgesloten voor de Detailhandel, deze staan samen voor circa 300 banen voor Wajongers. Daarnaast zijn convenanten afgesloten met onder andere Achmea en schoonmaakbedrijf Hectas; het Convenant met de Sector Rijk is verlengd. Van de 575 convenantbanen voor Wajongers zijn er tot nu toe ruim 55% vervuld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"Door mijn stage heb ik nu werkervaring en een diploma"

"Door mijn stage heb ik nu werkervaring en een diploma"

Interview met Irma van Zuilichem (22) over hoe ze als Wajonger werkervaring opdeed, een diploma behaalde bij het Kruidvat én een baan kreeg aangeboden.

Lees verder