Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Minder geld, andere dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord 2010 en het regeerakkoord 2012 fors bezuinigen. Tot en met 2018 gaat het om een bedrag van 490 miljoen euro. Als gevolg hiervan zullen wij onze dienstverlening aan werkzoekenden concentreren op 30 vestigingen. Van daaruit bedienen wij 35 arbeidsmarktregio’s. Tot en met augustus 2013 zijn wij uit 38 Werkbedrijfvestigingen vertrokken. De bezuinigingen leiden ook tot verkleining van ons personeelsbestand met enkele duizenden fte’s tot 2018. De dienstverlening voor met name werkzoekenden zullen we de komende jaren daarom verregaand automatiseren, inclusief de handhaving die daarbij hoort.

We doen een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers, onze dienstverlening bestaat in toenemende mate uit digitale selfservice. In de eerste 8 maanden van 2013 boden we maximaal 35% van onze WW-klanten nog persoonlijke dienstverlening. We hebben die vooral gegeven aan de klanten die dat het meeste nodig hebben zoals 55-plussers, mensen die in de WW terecht komen omdat ze geen recht (meer) hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en klanten die digitaal niet vaardig genoeg zijn. Vanaf juli 2013 komt nog 10% van de WW-klanten in aanmerking voor face-to-face dienstverlening bovenop de digitale dienstverlening die voor elke WW-klant beschikbaar is. Wel houden we met iedere klant na 3 maanden een evaluatiegesprek. Dat benutten we om de verdere dienstverlening te bepalen en om na te gaan of de klant zich voldoende inspant om aan het werk te komen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

"Door computertraining kan ik beter solliciteren"

"Door computertraining kan ik beter solliciteren"

Interview met Ab van Blanken (46) over hoe hij met hulp van UWV leerde om te gaan met computers en met digitale dienstverlening.

Lees verder