Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 19 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Besteding re-integratiebudgetten in 2013

We kunnen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in de eerste 8 maanden van 2013 uitgekomen op 58 miljoen euro. De uitgaven aan re-integratievoorzieningen bedragen 37 miljoen euro.

Minder geld, andere dienstverlening

UWV moet fors bezuinigen, tot en met 2018 gaat het om een bedrag van 490 miljoen euro. Als gevolg daarvan verandert onze dienstverlening van karakter. Sinds juli komt nog maar 10% van de WW-klanten nog in aanmerking voor face-to-face dienstverlening.

Ontwikkelen digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening op, met name voor werkzoekenden. Onze eerste prioriteit is een stabiel functionerend werk.nl, waar onze klanten ongehinderd van onze digitale dienstverlening gebruik kunnen maken.

Samenwerking met gemeenten in 2013

In toenemende mate zien we binnen UWV projecten en activiteiten gericht op de samenwerking met gemeenten. Dit gebeurt op onderdelen van ICT, wettelijke taken en aanvullende diensten.

Ontwikkeling personeelsbestand in 2013

We zetten circa 2.000 extra medewerkers in om de nog steeds toenemende werkloosheid op te vangen en nog eens ruim 200 voor de begeleiding van minder digivaardige klanten in de vestigingen. Desondanks is het totaal aantal medewerkers vergeleken met eind 2012 gedaald. De komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV.

Huisvesting

Het aantal panden van UWV is in de eerste 8 maanden van 2013 afgenomen van 129 eind 2012 naar 111 eind augustus 2013. Het aantal vierkante meters daalde met 27.700 tot 428.300 eind augustus 2013.

Doelmatige uitvoerder, ook in 2013

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten van UWV in de eerste 8 maanden van 2013 bedroegen 1.123 miljoen euro. Onze reguliere uitvoeringskosten waren in deze periode eerste 3,3% lager dan in de eerste 8 maanden van 2012.

"Ruim op tijd begonnen met invoering IBAN"

Interview met André den Hollander (45), hoofd Accountinghouse bij UWV, over hoe UWV als eerste grote organisatie in Nederland overstapte op IBAN als rekeningnummer bij alle betalingen.

Besteding re-integratiebudgetten 2012

De uitgaven voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in 2012 uitgekomen op 81 miljoen euro. Aan vóór 2012 gestarte WW-trajecten is 18 miljoen euro uitgegeven.

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord 2010 fors bezuinigen. Tot 2018 gaat het om een bedrag van 440 miljoen euro. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.