Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Ontwikkelen digitale dienstverlening voor werkzoekenden

Omdat er minder mogelijkheden zijn voor persoonlijke coaching, bouwen we in hoog tempo digitale dienstverlening op, met name voor werkzoekenden. Onze eerste prioriteit is een stabiel functionerend werk.nl, waar onze klanten ongehinderd van onze digitale dienstverlening gebruik kunnen maken.

Samenwerking met gemeenten in 2013

In toenemende mate zien we binnen UWV projecten en activiteiten gericht op de samenwerking met gemeenten. Dit gebeurt op onderdelen van ICT, wettelijke taken en aanvullende diensten.

Verbetering robuustheid en efficiency van ICT-infrastructuur

Een eerste speerpunt in 2013 in ons ICT-beleid is de verbetering van de robuustheid en de efficiency van de ICT-infrastructuur en op het terugdringen van het aantal verstoringen en de duur daarvan. Met dat doel hebben we in de eerste 8 maanden van 2013 een aantal activiteiten uitgevoerd.

Risicobeheersing in 2013

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. We voorzien 5 belangrijke risico’s bij het realiseren van het UWV jaarplan 2013.

Gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties

UWV en gemeenten hebben de gezamenlijke opdracht om te komen tot één systeem waarin alle vacatures en alle werkzoekenden geregistreerd staan, met als doel een transparante arbeidsmarkt te realiseren.

Ontsluiting werkzoekendenbestand

Om de publiek-private samenwerking op regionaal niveau te bevorderen, is dit jaar het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ gestart om meer werkzoekenden aan werk helpen.

Uitbreiding standaardsoftware

Een tweede speerpunt in 2013 in ons ICT-beleid is het terugdringen van maatwerkvoorzieningen en het bevorderen van het gebruik van standaard software.

Verbetering van het autorisatiebeheer

Een derde speerpunt in 2013 in ons ICT-beleid is het verbeteren van het autorisatiebeheer.

Efficiënte en slagvaardige ICT-dienstverlening

Een vierde speerpunt in 2013 in ons ICT-beleid is te zorgen voor een efficiënte en slagvaardige ICT-dienstverlening waarmee we goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de dienstverlening van UWV.

Versterken samenwerking met externe organisaties

Een vijfde speerpunt in 2013 in ons ICT-beleid is het versterken van de samenwerking met externe organisaties.