Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 22 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Personeelsverloop tot en met 2012

Op 31 decemer 2012 hadden we 19.284 medewerkers (16.582 fte’s) in dienst. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers tot en met 2012

Tot en met 2012 is al aan 3.643 medewerkers boventalligheid aangezegd; als gevolg van de bezuinigingen verdwijnen er tot 2015 nog eens duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. De tabel toont de oplossingen voor boventallige medewerkers tot en met 2012.

Personeelsverloop tot en met augustus 2013

Op 31 augustus 2013 hadden we 18.955 medewerkers in dienst (16.371 fte’s). De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers tot en met augustus 2013

Tot en met augustus 2013 is al aan 3.828 medewerkers boventalligheid aangezegd; als gevolg van de bezuinigingen verdwijnen er tot 2015 nog eens duizenden structurele arbeidsplaatsen bij UWV. De tabel toont de oplossingen voor boventallige medewerkers tot en met augustus 2013.

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord 2010 fors bezuinigen. Tot 2018 gaat het om een bedrag van 440 miljoen euro. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

Ontwikkeling personeelsbestand

De komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. Structureel krimpen we en we zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en uitstroom naar werk elders.

Aantrekken verzekeringsartsen

De komende jaren gaan er veel verzekeringsartsen met pensioen, terwijl die schaars zijn op de arbeidsmarkt. In 2012 waren we succesvol in het werven van bedrijfsartsen, basisartsen die zich willen specialiseren tot verzekeringsarts (AIOS) en basisartsen die tijdelijk bij ons werken (ANIOS).

Divers personeelsbestand

We streven naar diversiteit in ons personeelsbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

Werken aan integriteit 2012

In 2012 ontvingen we 194 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 96 onderzoeken gestart en werden 111 zaken afgesloten.

Extra maatregelen op het gebied van integriteit

We hebben in 2012 een aantal maatregelen getroffen om de integriteit bij onze organisatie verder te verbeteren.